KONSULENT​funktion

HVORDAN KNÆKKER MAN KODEN PÅ TRIVSEL?

Uanset hvor velfungerende en virksomhed er, arbejder der mennesker i den.

Og mennesker kan være den ubekendte faktor.

​Ligesom en produktionsvirksomhed, hvor procesledene kigges igennem for hvor maskineriet kan smøres, justeres og måske have skiftet lidt reservedele, eller tilført små udvidelser for optimering, sådan bør man også gøre med trivsel og forebyggelse og dermed optimering af arbejdsprocesser for medarbejderne.

Som konsulent inden for trivsel på arbejdspladsen kan jeg bidrage med en bred vifte af kompetencer og løsninger for at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel.

Både på lederniveau og for øvrige medarbejderne. 

Uanset branche og uddannelsesniveau. 

​​ESG - FOKUS især PÅ S'ET

Er der krav om ESG i jeres virksomhed? Eller gør I klar til det?

​Jeg hjælper især med S'et i ESG, der handler om de sociale forhold, der gør sig gældende i en virksomhed.

S'et dækker bl.a. over, hvor god virksomheden er til at fastholde medarbejdere og skabe et godt arbejdsmiljø med fokus på at sænke sygefravær og højne trivslen.

Det kan også handle om, i hvor høj grad virksomheden rekrutterer mangfoldigt og styrker lighed og inklusion.

Mit speciale er at styrke de ansattes trivsel og samtidig hjælpe med at fremme åbenheden om diversitet og inklusion, og dermed udbrede den psykologiske tryghed på arbejdspladsen.

Læs en amerikansk virksomheds tilbagemelding ift. min tilgang til menneskers forskelligheder her.

Læs en dansk virksomheds tilbagemelding her.

​​

​hvordan har lederen det?

Ansatte dækker også over ledere. Ofte står lederne sidst i køen til spørgsmålet "Hvordan har du det egentlig?" Mange ledere når heller ikke at stille sig selv spørgsmålet. 

Virksomhedskulturen og de ledelsesmæssige forhold. dvs. en del af G'et, hjælper jeg også med.

 

​Et konsulentforløb vil derfor ikke kun styrke medarbejdertilfredsheden synligt i trivselsmålingerne, men vil også bidrage til at løfte kravene om ESG for virksomheden generelt. 

hvor er jeg især skarp?

Mit arbejde er især rettet mod at styrke nedenstående på arbejdspladsen.

Mentalt helbred og stresshåndtering: Jeg har specialiseret mig i at inddrage allerede veludviklede, evidensbaserede programmer og grundlag for workshops, der adresserer mentalt helbred og stresshåndtering. Dette skræddersyr jeg derefter til den enkelte virksomhed og medarbejdergruppe.

Ledelsessparring- og udvikling: Jeg skaber et fortroligt rum for ledere. Skuldrene sidder helt synligt længere nede efter hver 1:1 og mine 5.000 sessioner med - de senere år - især ledere, ejerledere og mellemledere, danner et solidt grundlag for at hjælpe med at styrke deres evner til at støtte medarbejdernes trivsel, skabe en positiv arbejdskultur og håndtere udfordringer på en endnu mere konstruktiv måde. Men allervigtigst; Til at få godt fat i dem selv også.

Dette omfatter fælles oplæg, workshops, skræddersyede forløb med grupper, 1:1 med mere - i bl.a. stresshåndteringsværktøjer, som hjælper med at skabe en kultur, der fremmer en sund balance i hverdagen.

Jeg har desuden en bred vifte af tilgange og samarbejdspartnere som gør, at enhver problematik kan arbejdes med fra forskellige vinkler og med forskellige tilgange. Hvis du har hørt om Stifinder-programmet har du en idé om hvad jeg taler om. 

Fordelene ved at have mig inde som konsulent er, at vi sammen skræddersyr moduler på de tidspunkter og i det omfang, der passer til virksomheden. Og jeg kommer til jer. I skal ikke passe ind i et program et sted - og her inddrager vi de lokale samfundsinitiativer i det omfang, det giver mening

HAR I SYGEMELDTE MEDARBEJDERE?

Min specialiserede tilgang og uddannelsesbaggrund gør, at jeg kan hjælpe med at få medarbejdere tilbage i trivsel uanset hvad baggrunden for sygemeldingen er. 

Om det er stress, sygdom i familien, dødsfald, depression eller andet. 

​Jeg har længerevarende erfaring med at hjælpe medarbejdere 1:1, enten fysisk eller online og jeg har sessioner med medarbejdere over hele verden. For virksomhedsreference - tag fat i mig.

Mit onlineforløb kan også købes og tages i brug med det samme - læs mere her.​

HVORDAN HJÆLPER JEG SOM KONSULENT?

Vi starter med en uforpligtende snak om jeres behov. Min tavshedspligt gælder allerede i denne.

Jeg kommer efterfølgende med mit input på det umiddelbare omfang af behovet - jeg ved hvad jeg skal lytte efter - hvor det er en god idé at starte og hvorfor, tidsrammen, økonomien i det samt opsætning af ønskede mål. 

Undervejs i forløbet justeres ved behov. 

​Fordi vi kommer i dybden med et konsulentforløb internt i virksomheden, opdages ofte underliggende strukturer og "usundheder", enten i den enkelte eller i dynamikken, som jeg kan bringe frem i lyset og afhjælpe i bl.a. skræddersyede workshops. Nogle gange er det af delikat natur, som fx. personlighedsforstyrrelser, gaslighting eller andet. Læs evt om gaslighting på arbejdspladsen her.

For reference til virksomhed hvor ovenstående er foregået og jeg som konsulent har hjulpet med at afdække, tag fat i mig for telefonnummer.

eksempel på tilgang til workshop

Nedenstående er en effektiv måde at forberede et oplæg om et potentielt sårbart emne som Stress og udbrændthed blandt ledere.

Metoden virker når der samtidig er annonceret forløb med lederne 1:1. Så ved de at der er det fortrolige rum hvor udfordringerne ved deres arbejdsfunktion, tidsplanlægning, behov for redskaber og ønske om ændret tilgang kan italesættes.

  • Nedenstående spørgsmål sendes ud til deltagerne på forhånd.
  • Deltagerne udvælger de 3, der rammer mest ind i hvor de selv er.
  • De tilføjer selv hvis der er noget, de gerne vil vide/drøfte.
  • De sender til facilitator som samler svarene ANONYMT.

Jeg kommer og fremhæver og uddyber især topscorerne;

Når alle i rummet ved, at topscorerne er valgt ud, så ved de også at de ikke er alene om den problematik.

STRESS OG UDBRÆNDTHED:

Hvordan opdager man begyndende stress og udbrændthed i sig selv?

Hvordan undgår man at miste gejsten?

Hvordan bruger man sit netværk konstruktivt?

Hvordan håndterer man ansvarsfølelser overfor virksomhed og ansatte?

Hvornår er man i mål med sine opgaver?

Hvordan og hvornår holder man fri som selvstændig/leder?

Hvordan opdager man om man er firmaets flaskehals?

?

Teknikken kan bruges på alle ledelsesniveauer i alle brancher - ring eller skriv til mig, så kommer jeg ud til en kop kaffe og en snak om hvordan jeg kan hjælpe jer med at italesætte de svære ting.

Læs tilbagemeldinger på mine oplæg og workshops her.

OPTIMERING AF TRIVSELSMÅLINGSVÆRKTØJ

Får I god tilbagemelding på trivselsmålinger? Hvor høj er svarraten? Kommer I i dybden med jeres spørgsmål og dermed får brugbare svar? Er lederne klædt på til at bruge svarene? Når de selv at mærke efter?

Min tilgang til trivselsundersøgelser er baseret på at hjælpe med at sætte spot på hvad der med fordel kan justeres i de allerede eksisterende analyser og trivselsundersøgelser, for endnu bedre at identificere områder, hvor medarbejderne føler sig udfordrede eller utilfredse.

Dette skaber et mere faktabaseret grundlag for at implementere målrettede forbedringer. 

Husk at vi selv er de sidste som erkender, at vi har stress. Denne fælde skal vi til livs og det kan jeg hjælpe med.

​​

Læs tilbagemelding fra kunde her.

FORDELENE VED MIG SOM KONSULENT

Hvis trivselsmålingerne viser, at det kniber med den psykologisk tryghed, trivslen, tilliden eller andet, så er der hjælp at hente hos mig.

Sundhedsordninger eksternt kan afhjælpe meget; Men ofte er der en stor værdi i, at en ekstern konsulent hentes ind i virksomheden i en periode. Ligeledes er der ikke altid kemi mellem medarbejder og tildelt behandler gennem sundhedsordningen.

Dertil kommer, at bruger man psykologer, har disse journal- og udleveringspligt. Det har jeg som kognitiv psykoterapeut ikke. Rummet er derfor 100% fortroligt, og bl.a. derfor bliver jeg brugt af praktiserende læger, psykologer mm som ikke selv ønsker at have journaler om dem selv..

Min uddannelsesmæssige baggrund gør, at uanset problematikken, så kan den adresseres og bearbejdes. Læs om min baggrund her.

En anden fordel: 

Når medarbejderne har mødt mig til et oplæg, en workshop eller på gangene i virksomheden, så er jeg ikke "farlig" at tale med.

Når de ved, at der er mulighed for fortrolig 1:1, hvor alle problematikker kan drøftes, og der sideløbende bliver holdt workshops baseret på og skræddersyet lige efter behovet i dén virksomhed, så giver det den psykologiske tryghed som åbner for at dybere problematikker kan adresseres ‘gratis’ - fordi der er én der i samarbejde med virksomheden samler trådene på hele baduljen - konsulenten.

Tag fat i mig, så tager vi også en kop kaffe - ring på 71758126 eller skriv til mig her.

✓ Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

✓ Mere end 6.000 individuelle sessioner  

✓ 24+ års erfaring i professionel formidling

NEOMENIA

v. Mette B.​ Lorenzen

​Kognitiv psykoterapeut MPF

Mageløs 12, 2 tv

​5000 Odense C

Kontaktoplysninger​

mette@neomenia.dk

Mobil: 71 75 81 26​

CVR: 35916202​