Stressforebyggelse​

FOREBYG STRESS I DIN VIRKSOMHED, DER ER PENGE I'ET

​Stress har store menneskelige omkostninger for den ramte medarbejder.

​Det koster også på din virksomheds bundlinje. Det ved alle efterhånden. 

​Men ud over de synlige omkostninger ved en sygemeldt medarbejder er der også de skjulte. For eksempel:

 • Akut håndtering af den sygemeldtes kunder og sager - og dermed at andre kunder må vente
 • Risiko for “smitte”, fordi de øvrige medarbejdere bliver overbelastede
 • Rekruttering og oplæring af en vikar
 • Dine egne øgede bekymringer som chefen for det hele

De menneskelige omkostninger er for høje for alle parter. 

Jeg hjælper ledere og medarbejdere med redskaber til at komme af med og forebygge stress. 

Læs om min konsulentfunktion her.

Se konkrete eksempler på afholdte Workshops og tilbagemeldinger her.

Min anmelderroste stressbog, Frøen i gryden, bruges som en håndgribelig arbejdsbog i stressforebyggelse.

Bogen kan købes over det hele og lånes på biblioteket. Den indgår i pensum på uddannelsesinstitutioner, ligger i studievejledninger, bruges i kommunalt regi og private virksomheder efterhånden i hele landet.​ 

Den anbefales altid som en del af stressforebyggelse i virksomheder, da den "arbejder videre" både for virksomheden og den individuelle medarbejder når jeg er gået ud af døren igen.

​HAR DU SYGEMELDTE MEDARBEJDERE?

Når man bliver sygemeldt  med stress, får man sjældent at vide hvordan man skal gå hjem og få det bedre: Selv brochurer fra lægen kan være uoverskuelige. 

Jeg har sammensat det evidensbaserede materiale, som selv den mest stressramte kan rumme. Hjælpen kan starte allerede i dag ved køb af "Stresshjælp 2.0".

Skriv eller ring til mig for at høre mere om stresshjælp til sygemeldte medarbejdere.

STRESS LAVER KLUDDERMOR I HOVEDET

De fleste af os oplever at være stressede i perioder, og det kan vi godt holde til - men den vedvarende travlhed kan sætte sig som regulær stress.

​Det kan være svært at spotte begyndende stress hos en medarbejder. Men der er penge i at være i stand til det - og i at vide hvordan det skal gribes an:

Konsekvenserne for arbejdspladsen kan være, at medarbejderen:

 • ​glemmer aftaler og at svare mails
 • ikke får lavet konkrete opgaver
 • laver flere små og store fejl
 • forsøger at dække over og skjule forsinkelser
 • bruger længere tid på opgaverne
 • bliver irritabel - og måske også kommer til at lade det gå ud over kunderne
 • begynder at have mere sygefravær

Alt sammen noget, som giver lavere effektivitet og dårligere forretning - oven i de menneskelige konsekvenser af stress for den enkelte ansatte.

 Og bekymringer for dig som ejerleder.

"Er det ikke medarbejdernes eget ansvar at være i trivsel?"

​Det er ikke sikkert at det er arbejdet, der stresser.

Men det er sikkert, at det kommer til at gå ud over arbejdet:

Vi går på arbejde som hele mennesker: 

Derfor er vi også nødt til som virksomheder at anerkende, at når der er sygdom-dødsfald-fyring-mistrivsel i familien, så bliver det båret med på arbejde

Familien kan man ikke sygemeldes fra

Familien er man i på godt og på ondt. Og for mange mennesker er det faktisk et frirum at kunne gå på arbejde i en periode med krise i familien. 

Det giver normalisering og dermed overskud.

Men hvis man ikke kan blive mødt i, eller føler, at man kan komme på arbejde som et helt menneske, der måske 'halter' lidt i en periode, så bliver man ofte stresset, og sygemeldt. 

Ergo er det både virksomheden og personen, der betaler prisen.

Derfor er stressforebyggelse ikke kun et spørgsmål om mængden af arbejdsopgaver. Det handler om trivsel generelt.​

har i en plan inden stress banker på?

Kom foran i køen og vær sikker på, at have adgang til kvalificeret hjælp. Med en workshop med mig tager I god, fælles hånd om medarbejderne og dermed virksomheden.

Jeg har i mine oplæg og workshops pillet alt det forfærdelige ved stress ud og kommer i stedet med den evidensbaserede forklaring på hvad det er, der foregår i os når vi bliver ramt af stress, og hvorfor selv den stærkeste mand eller kvinde kan blive ramt - og jeg gør det i et sprog hvor alle kan være med, og med et glimt i øjet. 

Læs mine kunders tilbagemeldinger her.

“Det går ikke an at se bort fra dragen i dine beregninger, hvis du bor i nærheden af den”​

J.R.R. Tolkien​

Ingen brancher kan sige sig fri fra stress. Ingen ledere eller medarbejdere kan sige sig fri fra at risikere at opleve stress. Det er næsten den største forhindring, jeg oplever - folk tænker:

 "Det sker ikke for mig".

Lad mig være planen også inden stress banker på. ​Forebyggelse koster mindre for alle.

HVILKEN SLAGS WORKSHOP HAR JERES VIRKSOMHED BRUG FOR?

BRONZE - 2 timer

“Vi har ikke decideret stressede medarbejdere men vi ved, at vi skal smøre maskineriet for at sikre at det fortsat kører, så vi prioriterer stressforebyggelse”.

 • Stressforståelse og stressforebyggelse i et sprog hvor alle kan være med. 

 • Brugbar viden og konkrete handlemuligheder som kan implementeres på stedet.

 • Oplægsholders egne erfaringer og kendskab til stress indgår som reference og forståelsesramme. 

 • Deltagerne inddrages i refleksioner og små øvelser undervejs.

 • Stressbogen "Frøen i gryden" anbefales som tilkøb og arbejdsbog.

SØLV -  3 timer

“Vi har medarbejdere med flere småsygedage end ønskeligt og mistanke om stress hos nogen, og det giver lidt bekymring”

 • Stressforebyggelsesoplæg som i Bronze.

 • Gruppesnakøvelse hvor der vælges mellem to modeller:

  A: Øvelse med vinkling på at øge gruppedynamikken, samhørigheden og trivslen i medarbejdergruppen.

  B: Gruppedialog ud fra cue cards om opmærksomhedspunkter i forhold til  stressorer i hverdagen.

 • Fælles oplæg med eksempler på gode tiltag i virksomheder. 

 • Stressbogen "Frøen i gryden" anbefales som tilkøb og arbejdsbog.

GULD - 4 timer

“Vi har oplevet stressede medarbejdere og vil meget gerne have maskineriet til at fungere optimalt”

 • Stressforebyggelsesoplæg som i Bronze.

 • Gruppesnakøvelse hvor der vælges mellem to modeller som i Sølv.

 • Fælles oplæg med eksempler på tiltag i virksomheder.

 • ​Gruppesnak og udvælgelse af simple, eksekverbare fokusområder for virksomheden.

 • Fælles afstemning og udvælgelse. 

 • Overordnet plan for udførelse/eksekvering.

 • Stressbogen "Frøen i gryden" anbefales som tilkøb og  arbejdsbog.

​OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM workshops og tilkøb:​

"Er vi så garanteret stressfri som virksomhed efterfølgende?"

​Det er I selvsagt ikke. Stress udløses af forskellige faktorer som både har med den overordnede struktur og med individet at gøre. Jeg kommer ikke og laver store organisationsændringer på så kort tid. Jeg kommer med forståelsesrammer, værktøjer og forslag til ændringer og justeringer som både individ og arbejdsplads kan implementere og gøre brug af på stedet. Derved oplever alle konkrete handlemuligheder og øget trivsel med det samme.

"Hvordan hjælper du medarbejdere og ledere efterfølgende?"

Når I allerede haft mig i huset til en workshop om stressforebyggelse, kan I også få hurtig hjælp​ når en leder eller medarbejder ikke trives;

Mange virksomheder giver mulighed for 1:1 hos mig, fordi der allerede er etableret  forbindelse til mig og alle har mærket, at tilgangen er effektiv og seriøs. Min baggrund som kognitiv psykoterapeut gør, at alle emner, som spænder ben for arbejdsevnen, kan tages op 1:1.

"Hvad ligger der i 1:1?"

​Jeg står klar til at hjælpe med at afdække problematikken, omfanget af den, og bidrage med værktøjerne til løsning. Når jeg hjælper medarbejdere og ledere 1:1, er der adgang til hele værktøjskassen. 

Elementer fra bl.a. nedenstående indgår:

 • Coaching
 • Erhvervscoaching
 • Supervision
 • Kognitiv terapi
 • Mindfulness
 • NADA-akupunktur
 • Stressforebyggelse
 • Stressbehandling
 • Angstbehandling
 • Personlig udvikling

​​

"Hvad er Stresshjælp 2.0 ?"

​I samarbejde med dygtige fagfolk, er mit store bagkatalog af evidensbaseret viden om stress og hvorfor vi er så mange, der ender som frøen i gryden samt små værktøjer, blevet filmet og lavet til et videokursus; Som medarbejder eller leder kan man således får hjælp allerede i dag, "anonymt", og begynde at tage kontrollen tilbage.

Materialet hjælper både ved begyndende stresssymptomer og  kan også ses af selv den mest stressramte. Læs mere her (særlig pris til virksomheder ved merkøb).

overvejer i et oplæg i virksomheden?

Værktøjskassen og erfaringen i stressforebyggelse er stor - derfor er jeg i stand til at skræddersy hvert oplæg specifikt efter virksomhedens og branchens behov.

Jeg giver både ledere og medarbejdere viden og konkrete, jordnære værktøjer, som I hver især kan bruge med det samme, uden ekstraarbejde, for jeg har tygget det for jer.

Jeg hjælper mange medarbejdere og ledere i virksomheder, også efter mine workshops, og anbefaler at min hjælp i virksomheden skydes i gang med et fælles oplæg om og værktøjer til stressforebyggelse. 

Når dét er udgangspunktet,  giver det jer en fælles forståelse og et fælles sprog om stress på tværs af virksomheden.

Stressforebyggelse er et alvorligt emne, men jeg formidler det i et forståeligt sprog, hvor alle kan være med. 

Illustrationer og forklaringer fra min kognitive stressbog indgår som levendegørende element. ​

​​

Skal jeg kigge forbi til en snak?

Har du spørgsmål? Eller ønsker du et uforpligtende tilbud et oplæg eller en workshop i din virksomhed? Kunne du selv have brug for en snak om stress? Jeg laver også konsultentarbejde internt i virksomheder - læs mere her

Så ring eller skriv til mig på kontaktformularen her.​ Jeg glæder mig til også at hjælpe jer.​

Stress og stressforeståelse italesættes evidensbaseret, uden alt det forfærdelige​.

hvordan adskiller min tilgang sig fra andre dygtige stressbehandleres?

Siden 2014 har jeg hjulpet stressramte tilbage på deres livsspor gennem terapi, coaching, undervisning og supervision.

​Jeg har nu mere end 5.000 sessioner med stressramte ejerledere, psykologer, praktiserende læger, ledere, private, studerende mm. bag mig.

Jeg har set hvordan det går galt - og hvor galt det går - når mennesker bliver ramt af stress. Jeg har undervejs i mit arbejdsliv også selv prøvet det.

Derfor har jeg nu samlet al min viden og værktøjer og lavet dét, som mange andre overser: Koblingspunktet.  

Koblingspunktet mellem ikke at turde tilegne sig viden, fordi der alle steder står hvor forfærdeligt, stress er, og dét at kunne blive klogere på stress og dermed tage kontrollen hjem igen.

​Uden angst og stress over at skulle af med stress.

​Jeg formidler stressforebyggelse med kreativitet, billedsprog og humor. I et sprog som alle kan forstå.​

Hør hvad mine kunder siger: Mød mine kunder og kontakt mig for et uforpligtende tilbud på et oplæg om stress eller et stressforebyggelse på min mail: 

mette@neomenia.dk  eller på telefon på 71758126.​​

✓ Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

✓ Mere end 6.000 individuelle sessioner  

✓ 24+ års erfaring i professionel formidling

NEOMENIA

v. Mette B.​ Lorenzen

​Kognitiv psykoterapeut MPF

Mageløs 12, 2 tv

​5000 Odense C

Kontaktoplysninger​

mette@neomenia.dk

Mobil: 71 75 81 26​

CVR: 35916202​